Przejdź do treści

Twoja prywatna i dyskretna skrytka sejfowa

Największy i najnowocześniejszy skarbiec z prywatnymi skrytkami sejfowymi w Polsce z dostępem 24/7. Posiadamy podwójny europejski certyfikat bezpieczeństwa nadany przez największą jednostkę certyfikującą na świecie

ECB-S.

Dlaczego potrzebna mi skrytka sejfowa?

Każdy z nas posiada przedmioty, które mają dużą wartość i nie mogą trafić do niepowołanych rąk.

Metale szlachetne jak sztabki złota stanowiące zabezpieczenie przed inflacją, ważne dokumenty, gdzie zawarte są wrażliwe dane, dyski przenośne z bazą informacji czy to prywatnych, czy firmowych, hasła dostępu do wielu serwisów, aplikacji, kont bankowych, logowania do portfela kryptowalutowego, czy pamiątki rodzinne.

Gdzie przechować te wszystkie rzeczy?

Mały dyskretny i słabo zabezpieczony sejf jest najgorszym możliwym rozwiązaniem – jest łatwy do otwarcia i wyniesienia, nie daje dyskrecji i w przypadku obecności domowników podczas rabunku naraża zdrowie i życie.

Zabezpiecz się przed taką okolicznością i nie daj się zaskoczyć!

Skrytka sejfowa jest schowana w skarbcu w podziemiu do którego nie ma dostępu nikt. Wynajmij na miesiące lub lata i korzystaj z dostępu 24/7 w pełnej dyskrecji i bezpieczeństwie, dzięki sejfom wysokiej klasy oraz kilkupoziomowymi zabezpieczeniami: karta, kod, biometria i klucz.

Każda skrytka sejfowa jest ubezpieczona przez Lloyds Insurance Company S.A. na kwotę 250 tysięcy złotych.

Jak to działa?

Jak wynająć skrytkę

1

Wypełnij formularz rezerwacyjny

2

Umów wizytę

3

Podpisz dokumenty

Bezpieczeństwo

QzivWJEDJqv6QQh
Wieloetapowe systemy kontroli dostępu

MSQharEmr57qJbq
Karty kryptograficzne

su0IcegcCf4mOul
Ochrona ubezpieczeniowa

3b8IkO7YsMl4Rv3
Grupa interwencyjna

RCCcwfPPkR863UU
Monitoring

XIGUyx6FjAfssVr
Czytniki biometryczne

V4FZLHh5AR28cbx
Indywidualne kody dostępu

3sPPCzLO5jvQlqD
Systemy alarmowe

oW9KkOvDRJBEUT7
Całodobowa ochrona fizyczna

0SPf9wh5qabDFKv
Skarbce z Certyfikatem ECB-S

CERTIF ECB-S KelNet@-C HSL18-04C-20220504085550
Certyfikowany zamek KelNet

Certyfikat drzwi skarbcowych w VII klasie bezpieczeństwa.
Certyfikowane drzwi w 7 klasie bezpieczeństwa

O nas

Zapraszamy Państwa do krakowskiego Starego Miasta, gdzie w budynku położonym przy ul. św. Marka 13, swoją siedzibę ma spółka Polski Skarbiec S.A. W tym właśnie miejscu połączyliśmy elegancję oraz styl zabytkowej i wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO części Krakowa z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi budując, całkowicie od podstaw i w oparciu o najlepsze wzorce oraz standardy, system skrytek depozytowych nowej generacji.

Zastosowany w budynku system skarbca został opracowany w Niemczech, skąd został sprowadzony z europejską certyfikacją bezpieczeństwa. Dzięki tym rozwiązaniom kompleksowo świadczymy usługę wynajmu bezpiecznych skrytek sejfowych dla osób prywatnych, firm, instytucji oraz kolekcjonerów dzieł sztuki.

PWIL3334g

Rekomendacje

FAQ

Co to jest skrytka sejfowa?

Skrytki sejfowe lub skrzynki sejfowe to rodzaj indywidualnej, zabezpieczonej szuflady, w której można przechowywać wartościowe przedmioty, ważne dokumenty jak też zasoby gotówki. Do tej pory usługi takie oferowały banki, jednak teraz wycofują się z takiej oferty. Na rynku pojawiły się firmy prywatne wprowadzając usługę najmu skrytek sejfowych, również bezpiecznych, ale bardziej nowoczesnych i dostępnych także w godzinach poza godzinami pracy placówek. Oferta taka również jest kierowana dla obcokrajowców.

Czy Polski Skarbiec S.A. posiada wszelkie upoważnienia do prowadzenia działalności sejfowej?

Polski Skarbiec S.A. jest podmiotem zobowiązanym do przestrzegania „Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Spółka przeszła pozytywnie wszelkie kontrole Straży Pożarnej, Policji i wszelkich innych stosownych organów. Posiadamy podwoje Europejskie Certyfikaty Bezpieczeństwa. Obiekt objęty jest całodobową ochroną. Bezpieczeństwo Państwa depozytów jest naszym priorytetem.

Czy skrytka sejfowa jest ubezpieczona?

Tak, każda skrytka sejfowa objęta jest ubezpieczeniem. Podczas podpisywania umowy najmu skrytki sejfowej każdy Klient otrzyma potwierdzenie takiego ubezpieczenia. Można również zwiększyć wartość ubezpieczenie indywidualnie wg potrzeb.

Ubezpieczycielem jest Lloyds Insurance Company S.A.

Co można przechowywać w skrytce sejfowej?

Można przechowywać przedmioty zgodnie z obowiązującym Regulaminem  wynajmu Skrytek Sejfowych, a w szczególności:

– papiery wartościowe

– dokumenty firmowe i prywatne

– biżuterię

– dyski

– metale szlachetne

– pamiątki

– oszczędności

Czego nie wolno przechowywać w skrytce sejfowej?

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem zabrania się umieszczania w skrytkach sejfowych w szczególności:

– materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, łatwopalnych, duszących, żrących, toksycznych,

– broni i amunicji,

– rzeczy pochodzących z przestępstwa,

– narkotyków i innych środków odurzających,

– rzeczy ulegających zepsuciu,

– rzeczy emitujących dźwięk lub wydzielających zapach,

– rzeczy, których posiadanie jest zabronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

– tubek z wirusami,

– organów ludzkich lub zwierzęcych, żywych lub martwych okazów zwierząt.

Jakie wielkości skrytek sejfowych są oferowane przez Polski Skarbiec S.A.?

Na terenie Skarbca Polskiego S.A. dostępnych jest 3000 skrytek automatycznych w 4 rozmiarach. Cena uzależniona jest od wielkości wynajmowanej skrytki oraz od okresu najmu zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

W jakich godzinach możliwy jest dostęp do skrytek sejfowych?

Skrytki automatyczne mają dostępność 24/7.

Dostęp do skarbca archiwalnego, gdzie klient może posiadać przedmioty większego gabarytu dostępny jest w godzinach otwarcia placówki: Poniedziałek – Piątek od 9:00 do 18:00.

Jak można wynająć skrytkę sejfową?

Można wstępnie zarezerwować sobie odpowiednią skrytkę dzwoniąc pod nr 12 352-29- 00 lub 501-605-300 albo poprzez stronę internetową. Następnie ustalimy dogodny termin spotkania i podpisania Umowy o wynajem skrytki sejfowej w siedzibie przy ul. Św.Marka 13 w Krakowie. W celu identyfikacji Klienta wymagane będzie okazanie aktualnego dokumentu tożsamości oraz uzyskanie innych niezbędnych danych do kontaktu z Najemcą. Po opłaceniu zgodnie z obowiązującym Cennikiem, dalszym krokiem będzie udzielenie dostępu do wybranej skrytki sejfowej.

W jaki sposób można zapłacić za najem skrytki sejfowej?

Za najem skrytki sejfowej można zapłacić:

– gotówką,

– blikiem lub

– kartą płatniczą.

Czy można upoważnić inną osobę do dysponowania skrytką sejfową?

Oprócz Najemcy do skrytki sejfowej maja dostęp również osoby wskazane, czyli Pełnomocnicy, którzy również zostali poddani procesowi identyfikacji i został im nadany dostęp. Można udostępnić skrytkę sejfową maksymalnie 2 Pełnomocnikom. Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z opłatami zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Za czynności dokonane przez pełnomocnika odpowiada Najemca. Pełnomocnik nie może udzielać kolejnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo wygasa z zakończeniem najmu skrytki sejfowej lub powzięcia informacji przez Wynajmującego o śmierci Najemcy.

Jak wygląda dostęp do skrytki sejfowej?

Dostęp do skrytki sejfowej jest 4 fazowy: karta kryptograficzna, pin, biometria palca oraz klucz. Po zawarciu umowy Klient otrzyma kartę kryptograficzną oraz zostanie przeszkolony przez uprawniony personel, aby dostęp do skrytki sejfowej był jak najbardziej zrozumiały i bezpieczny.

W jaki sposób mogę wydłużyć okres najmu skrytki sejfowej?

Miesiąc przed zakończeniem okresu najmu pracownik Polskiego Skarbca S.A. będzie kontaktował się z Klientem poprzez wybrany przez niego kanał komunikacji w celu kontynuacji lub zakończenia współpracy. Przedłużenie następuje w formie pisemnego aneksu, na podpisanie którego umawiamy spotkanie w terminie dogodnym dla Klienta. W przypadku braku możliwości kontaktu lub wszelkich opóźnień skrytka jest blokowana, a dostęp następuje po uregulowaniu zaległych należności zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

W jaki sposób mogę rozwiązać umowę o najem skrytki sejfowej?

Umowa najmu skrytki sejfowej jest zawierana na czas określony bez możliwości rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron.

Jedynym przypadkiem, który zwalnia z powyższego zapisu jest śmierć Najemcy.

Czy Polski Skarbiec S.A. ma dostęp i zna zawartość skrytki sejfowej?

Zawartość skrytki sejfowej jest znana TYLKO i wyłącznie Najemcy i upoważnionym Pełnomocnikom. Wgląd do skrytki znajduje się w odpowiednio Wydzielonym Pomieszczeniu, które nie jest objęte monitoringiem wizyjnym.

W sytuacjach awaryjnych Wynajmujący może dokonać awaryjnego otwarcia skrytki sejfowej zgodnie z Regulaminem. Czynność taka musi zostać przeprowadzona w obecności Notariusza oraz obligatoryjnie sporządzana jest dokumentacja rejestrująca obraz i dźwięk.

Co się dzieje w przypadku śmierci Najemcy?

Zawartość skrytki sejfowej podlega prawu spadkowemu na podstawie: Aktu Zgonu łącznie z prawomocnym Aktem Poświadczenia Dziedziczenia lub Postanowieniem Sądu o Nabyciu Spadku. W przypadku powzięcia informacji o śmierci Najemcy, Wynajmujący blokuje dostęp do przypisanej skrytki i ustala ze Spadkobiorcami dogodny termin otwarcia kasety. W przypadku braku kluczy do skrytki Spadkobiorcy zobowiązani są do pokrycia kosztów z awaryjnym otwarciem skrytki sejfowej zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Szczegółowy proces w przypadku zaistniałej sytuacji regulują postanowienia obowiązującego Regulaminu.

 

Poleć nas znajomym